Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Ana Hedef Dezenflasyon, Kur Hedefimiz Yok"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, programın temel amacının dezenflasyon olduğunu, herhangi bir döviz kuru hedefinin ise olmadığını vurguladı. Verimli dezenflasyon politikalarının, döviz kurlarının reel anlamda değer kazandığını ortaya koyduğunu belirtti. Politikaların öngörülebilir ve kural bazlı ilerlemesi halinde, güvenin arttığı ve yerli para birimi TL'nin tercih edilmeye başlandığı kaydedildi. Bu durumun, ülkesine sermaye akışının hızlanmasına katkı sağladığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Ana Hedef Dezenflasyon, Kur Hedefimiz Yok"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''açık veya örtülü bir kur hedefinin bulunmadığını ve ekonomi politikası başarıya ulaştıkça Türkiye'ye kaynak girişinin hızlandığını'' belirtti. Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Programımızın ana hedefi dezenflasyondur. Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır. Ülke tecrübeleri, başarılı dezenflasyon programlarında kurun reel olarak değerlendiğini gösteriyor. Kural bazlı ve öngörülebilir politikalarımız başarıya ulaştıkça güven daha da artıyor, portföy tercihleri TL’ye yöneliyor ve ülkemize kaynak girişi hızlanıyor. TL varlıklara yabancı ilgisi artarken, bankalarımız ve reel sektörümüz yurtdışından uzun vadeli ve daha uygun koşullu kaynak sağlıyor. Çok taraflı bankalardan dış finansman imkânlarımız da artıyor. Bu kaynaklar sadece kısa vadeli finansal yatırıma değil üretim ve ihracata da yöneliyor.

Programımızın olumlu sonuçları görülmeye devam ettikçe uluslararası sermaye girişinin vadesi daha da uzayacaktır. Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin portföy tercihleri ve artan dış kaynak girişi rezervlerimizin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor. Program hedeflerimiz doğrultusunda makro finansal istikrarı koruyacak ve güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz."