KELEK

KELEK

CAHİT ÇATALOĞLU

Mış.. gibi yaşamak gelişmemiş ülkelere özgü yaşam biçimidir.
Mış.. Miş.. Muş.. gibi olmak, olgunlaşmamış, henüz kemale ermemiş, çağdaşlığa evrimleşmemiş kelek durumu özetler.
Kelek kelimesinin anlamı, malumunuz üzere olgunlaşmamış kavun demektir.
Bu ifade argo dilinde hayli yaygın kullanılır. Örneğin Türkiye gibi gelişmemiş ülkelerin yöneticileri kelektir. Bu yöneticileri seçen halk da genelde kelektir. Kelek toplumların kızları, kızanları, kuzenleri de kelek çıkar. Kısır döngü gibidir. Demokrasi, sağlık, ulaştırma, eğitim, güvenlik, adalet.. bir türlü olgunlaşamaz. Toprak, hava, su her şey tamamdır ama meyve bir türlü gerekli lezzete, renge, kıvama ulaşamaz. Mahkemeden adalet var (mış) gibi karar çıkar. Okuldan eğitim veriliyor (muş) gibi hava yayılır. Hastaneden şifa dağıtılıyor (muş)

gibi yapılır.
Memurlar çok çalışıyor (muş) devlet de karşılığında çok yüksek maaş ödüyor (muş) triplerine dalar.
Esnaf ucuza, taze mal satıyor (muş) gibi racon keser.
Müteahhit 3 asır ayakta kalacak (mış) gibi bina diker.
Hırsızlar, sahtekarlar, avantacılar aslında çok namuslu (imiş) efelenmeleri sergiler.
Din adamı bile sanki çok dürüst (müş) gibi sakalını sıvazlar.
Dangalak herif karısına çok sadık (mış) gibi onu kucaklar, karısı da onu çok seviyor (muş) gibi öper.

Kelek toplumlarda netlik yoktur.
Her şey belirsiz ve her an sürprizlere gebedir.
Devletin en tepesindeki adam sabah iki cümle laf eder, öğleden sonra söylediğinin tam tersini söyler.
Devleti yöneten ciddi kılıklı herifler, resmi kurumlar bugün söylediklerini yarın reddederler.
Yaşam akışı tam da böyle kurgulanmıştır.
Her gün, her konuda sürprizler yaşanabilir.
Refah toplumlarında ise sürprizler sadece doğum günü partilerinde yaşanır.
Gelişmiş toplumlarda yöneticiler her zaman, her yerde, her konuda hesap vermeye hazırdır.
Kelek toplumda aynı olay aniden "Devlet güvenliği" kapsamına giriverir.
Gelişmiş toplumda akla gelen her konuda devlet yöneticileri doğru ve noksansız açıklama yapar, toplumu bilgilendirir.
Kelek toplumda açıklama yapılıyor (muş) havasında palavralar üfürülür.
Yalan, palavra, ütopya, aldatmaca yaşamın her aşamasında benliklere yapışmıştır artık.
Mış.. Miş.. Muş..
Elemterefiş be hacı.
Yetti gari..