Kamuda Enerji Tasarrufu Hedefi Büyüyor: %30 Azaltma Planı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda atılımlar hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve bu yıl hayata geçirilen 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde kamu binalarında 2030 yılına kadar yüzde 30 enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Kamuda Enerji Tasarrufu Hedefi Büyüyor: %30 Azaltma Planı

Sokak Aydınlatmalarında LED Devrimi

Bu hedefler doğrultusunda, 2030'a kadar tam 1,2 milyon sokak aydınlatmasının LED lambalara dönüştürülmesi planlanıyor. Bu kapsamlı projede, elektrik dağıtım şirketlerinin ve yerel yönetimlerin iş birliği ön planda olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar enerji verimliliğine verilen önemi vurgulayarak, _"Her alanda enerji verimliliğini teşvik edeceğiz. Yeni yatırımları destekleyeceğiz."_ ifadelerini kullandı.

Çevreci Politikalar ve Emisyon Hedefleri

Bakanlık, arz güvenliğinin sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması ekseninde hareket ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen 2053 yılı net sıfır emisyon hedefine ulaşmak adına da çevreye duyarlı politikalar geliştiriyor.

Verimlilik Artışı ve Taahhütler

Enerji tüketiminin yüzde 16 düşürülmesi ve 100 milyon ton emisyon azaltılması, 2030 yılı na yönelik hedefler arasında yer alıyor. Aynı zamanda, Bakanlık tarafından uygulanan strateji ve eylem planı sayesinde yalnızca kamu binalarında yıllık 1,1 milyar liralık bir tasarruf elde edildiği bildirildi.


LED Aydınlatma Sistemi Genişliyor

Öte yandan, kamu binalarının yanı sıra geniş çaplı bir LED aydınlatma dönüşüm projesi de gündemde. Planlanan 1,2 milyon LED armatür kurulumu ile sokak aydınlatmalarının daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.


Bakan Bayraktar'dan Verimlilik Vurgusu

Bakan Bayraktar, bakanlığın verimlilik alanındaki çalışmalarına dair ise şu açıklamaları yaptı: "Enerji verimliliği öncelikli gündem maddelerimizden biri. Enerji planlamalarımızda bu konu önemli bir yer tutuyor. Her alanda enerji verimliliğini teşvik edeceğiz. Bu alanda yeni yatırımları destekleyeceğiz. 2030 yılı için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için ilgili bakanlıklarla aktif olarak çalışıyoruz."dedi.